Home / פרויקטים

פרויקטים

על בית החולים

מידע כללי: תמצית:  מול הנוף הוא בית חולים גריאטרי סיעודי הפועל בפיקוח משרד הבריאות וכולל מחלקות לדיירים סיעודיים, תשושי נפש וסיעודי מורכב. המקום זכה בתעודת הוקרה מטעם משרד הבריאות על איכות הטיפול ורמת השירות הגבוהה לאורך זמן. כמחצית הדיירים במול הנוף הם מהמגזר היהודי והמשפחות והמבקרים נהנים לשלב קניות ובילויים …

עוד

פרויקט חוץ מוסדי: עונת מסיק הזיתים

כ-ששני סוגי העצים נפגשים עץ הזיתים הוא אחד מהעצים החשובים בתולדות העולם שנותן את הברכה לאדמה ולאדם. והעץ השני, הינו הקשיש/ה שלדורי דורות היו וימשיכו להוות עץ המשפחה. במסגרת תוכניות בית החולים ביקרו החולים בבית הבד לראות מקרוב מה חדש בהתפתחות הענף.

עוד