Home / צוות עובדים

צוות עובדים

צוות עובדים

žמולה נוף מעסיק כ- 200 עובדים בתחומים שונים: žצוות רפואי: žצוות רפואי המתמחה במחלות הגריאטריה, וברפואת המשפחה.  צוות רב מקצועי , בין השאר – žרופא עיניים, המעניק ייעוץ לפי הנדרש מטעם צוות הרפואי. žרופא פסיכיאטר, המעניק ייעוץ וטיפול בתופעות הזקנה הנפוצות, ובתופעות אחרות הפוקדות אנשים שהפכו סיעודיים. žרופא עור, המעניק …

עוד