Home / כללי

כללי

שירותי רווחה

שירות סוציאלי לשרות ונוחות החולה ובני משפחתו. במקום נמצאים שלושה עובדים סוציאליים, המשמשים אוזן קשבת למילוי צרכיו האישיים והרגשיים של החולה, פועלים כדי לשתף את בני המשפחה בתהליך הטיפולי, ומסייעים בקביעת שיבוצו של החולה, בהתאמתו לאוכלוסייה, ובהתאקלמותו המהירה במקום. עבודה במישור הפנימי, רישום סוציאלי העברת מידע לצוות העובדים על המצב …

עוד